Category: Wypadkowe

Marzec 6th, 2019 by Zdrowotne

Czy w twojej ubezpieczalni możesz zaoszczędzić ponad 1.000,00 € rocznie lub dostać dofinansowanie na urlop?

Niektóre państwowe kasy oferują:
– zwrot składek nawet do 600,00 € w roku dla osób nie korzystających ze świadczeń
– do 250,00 € za wykonywanie badań profilaktycznych
– dofinansowanie do urlopu dla każdego ubezpieczonego członka rodziny!

Jesteś ubezpieczony w kasie chorych wybranej przez Twojego pracodawcę? Możesz zmienić ubezpieczalnie za darmo już po 18-tu miesiącach!

Posted in Wypadkowe

Marzec 5th, 2019 by socjal w Niemczech

Ubezpiecz się w Niemczech zanim będzie za późno!

korzystne ubezpieczenia niemieckie

Posted in Wypadkowe

Marzec 4th, 2019 by kierowca w Niemczech

Drastyczna podwyżka składki w ubezpieczeniu ustawowym AOK.
Od czego zależy? Płaciłem do tej pory ok. 270,00 €

AOK w Niemczech

 

A do tego nadpłata 2.004,62 €. AOK taka łaskawa że na raty rozłoży

 

ubezpieczenie AOK

ubezpieczenie zdrowotne AOK

Posted in Wypadkowe, Zdrowotne Tagged with: , , , ,

Marzec 3rd, 2019 by Zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obligatoryjne

Każdy, kto rozpoczyna studia specjalistyczne na niemieckim uniwersytecie lub  szkole wyższej, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Przed rozpoczęciem trzeba przedłożyć zaświadczenie  w przecinym razie nie można podjąć studiów.

Zagraniczni studenci mogą skorzystać z państwowego ubezpieczenia  tzw. GKV (gesetzliche Krankenversicherung) lub prywatnego  tzw. PKV (private Krankenverischerung).

Aby skorzystać z taniego ubezpieczenia dla studentów należy okazać w wybranej kasie chorych zaświadczenie o studiach w Niemczech.

Ubezpieczenie zdrowotne w innym kraju

Kiedy zagraniczny student może pozostać przy ubezpieczeniu zdrowotnym, które zostało zawarte w jego własnym kraju?
Możliwość ta dotyczy studentów z państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz tych, które podpisały z Niemcami konwencję na temat zabezpieczenia społecznego.
Należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym w kraju pochodzenia. Ubezpieczony powinien posiadać European Health Insurance Card (EHIC) – karta wydana zostanie przez jego rodzimą kasę chorych.
Osoby, które nie posiadają ani państwowego ani prywatnego ubezpieczenia w kraju pochodzenia zobowiązane są wykupić niemieckie ubezpieczenie zdrowotne.

Studenci z Polski a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Także i studenci z Polski, którzy zamierzają studiować na niemieckiej uczelni, muszą przedłożyć dowód zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego.
Możliwe jest pozostanie przy polskim ubezpieczeniu zdrowotnym.
Należy  przedłożyć na uczelni zaświadczenie z polskiego NFZ oraz posiadać kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Studenci spoza Unii Europejskiej a ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy pochodzą z państw nienależących do Unii Europejskiej, są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia niemieckiego – państwowego lub prywatnego.

Posted in Wypadkowe