Zdrowotne w Niemczech dla studentów

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obligatoryjne

Każdy, kto rozpoczyna studia specjalistyczne na niemieckim uniwersytecie lub  szkole wyższej, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Przed rozpoczęciem trzeba przedłożyć zaświadczenie  w przecinym razie nie można podjąć studiów.

Zagraniczni studenci mogą skorzystać z państwowego ubezpieczenia  tzw. GKV (gesetzliche Krankenversicherung) lub prywatnego  tzw. PKV (private Krankenverischerung).

Aby skorzystać z taniego ubezpieczenia dla studentów należy okazać w wybranej kasie chorych zaświadczenie o studiach w Niemczech.

Ubezpieczenie zdrowotne w innym kraju

Kiedy zagraniczny student może pozostać przy ubezpieczeniu zdrowotnym, które zostało zawarte w jego własnym kraju?
Możliwość ta dotyczy studentów z państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz tych, które podpisały z Niemcami konwencję na temat zabezpieczenia społecznego.
Należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym w kraju pochodzenia. Ubezpieczony powinien posiadać European Health Insurance Card (EHIC) – karta wydana zostanie przez jego rodzimą kasę chorych.
Osoby, które nie posiadają ani państwowego ani prywatnego ubezpieczenia w kraju pochodzenia zobowiązane są wykupić niemieckie ubezpieczenie zdrowotne.

Studenci z Polski a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Także i studenci z Polski, którzy zamierzają studiować na niemieckiej uczelni, muszą przedłożyć dowód zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego.
Możliwe jest pozostanie przy polskim ubezpieczeniu zdrowotnym.
Należy  przedłożyć na uczelni zaświadczenie z polskiego NFZ oraz posiadać kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Studenci spoza Unii Europejskiej a ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy pochodzą z państw nienależących do Unii Europejskiej, są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia niemieckiego – państwowego lub prywatnego.

15 lutego, 2020 by